Om Amager OK

Amager Orienteringsklub blev dannet 20. oktober 2008. Det betyder, at vi har 10 års jubilæum i år, og vi er dermed stadig en ung klub. Vi har de seneste år oplevet en større medlemsfremgang, og vi er i dag 83 aktive medlemmer (1. april 2018).

Vi har et levende klubliv, hvor der er fokus på det sociale. Et særligt tiltag er en fast kørselsordning, der gør det let for os at komme ud til alle de gode løb og skove på Sjælland. Den årlige klubtur går til Höst Open på Bornholm.

Indtil videre er vi langt flest voksne medlemmer, men vi er ved at opstarte tilbud til familier, så børn og forældre også kan komme ud og nyde de rige oplevelser i naturen, som orienteringsløb byder på. Kontakt os gerne, hvis I vil være med til at igangsætte dette initiativ.

CVR: 34174865
Kontakt: info@amagerok.dk

Konto:
Arbejdernes Landsbank
Reg: 5325
Konto: 0247612

Øvrige oplysninger

Bestyrelsen og referater fra møder
Vedtægter
Mål og strategi for Amager OK 2018-20

Indmeldelse og kontingent

Ved indmeldelse i Amager Orienteringsklub bliver man samtidig medlem af Dansk Orienteringsforbund.

Ved indmeldelse betales:

  • Indmeldelsesgebyr på 50 kr. (engangsbeløb)
  • Kontingent for indeværende termin (opkrævning sker 1. januar og 1. juli)
  • Indmeldelsesgebyr og kontingent opkræves over O-service, som du får adgang til ved indmeldelsen.

Pengene kan indbetales til O-service på to måder:

  • til klubbens bankkonto: Reg: 5325 Konto: 0247612
  • til klubbens Mobile Pay: 96955 (“O-service Konto Amager Orienteringsklub”)

Kontingenter fremgår af nedenstående tabel

Medlemskontingent årligt hver 1. januar årligt hver 1. juli
1. person der er eller fylder 21 år i kontingentåret 275 kr. 275 kr.
2. person der er eller fylder 21 år i kontingentåret på samme adresse 175 kr. 175 kr.
Studerende 175 kr. 175 kr.
Ynglinge der er eller fylder 15 år i kontingentåret 150 kr. 150 kr.
Hjemmeboende der er yngre end eller fylder 14 år i kontingentåret 25 kr. 25 kr.
Hjemmeboende der er yngre end 8 år i hele kontingentåret 0 kr. 0 kr.
Passivt medlem 50 kr. 50 kr.

Data og privatliv

Privatlivspolitik for Amager OK maj 2018