AMOKs stævner

Ud over vores træningsløb arrangerer AMOK også jævnligt åbne løb, byorienteringsløb og divisionsmatcher, hvor vi udbyder det bedste, vi har på hylderne.  

Generelt samler vi denne type løb på AMOKs EVENT PORTAL.

VINTERLANG 2022

De sidste mange år har AMOK arrangeret det traditionsrige “Vinterlang” sidst i januar. Her er der både overkommelige baner på ca. 2,5 km, 5 km, 7 km – og så de seriøse udfordringer på 13 og 16 km, så man virkeligt kunne mærke vinterkulden.

Vi måtte aflyse i 2021 pga. Coronaen, men regner med at vende tilbage i 2022.

Vinterlang 2018 (billedet) foregik omkring Amager Fælled. I 2019 rykkede løbet til Holmen, mens vi i 2020 løb på Frederiksberg. I 2021 må vi aflyse løbet, men vi vender stærkt tilbage i 2022. (Foto: Ernst Poulsen).

UDSKUDT: AMOK Metr-O Cup 2021 -> 2022

AMOK Metr-O Cup er en serie byorienteringsløb, der foregår midt i København. Det er vores bud på at bringe sporten hen til dig – lige der hvor du bor eller arbejder.

Vi har desværre måtte udskyde løbene til foråret 2022, men du kan allerede nu gå ud fra, at vi løber i maj måned 2022, så sæt bare kryds i kalenderen.

Vi er stadig ved at vælge de terræner, vi skal løb i næste år, så sig endelig til, hvis du synes vi skal besøge din bydel.

Tilmelding foregår via AMOKs EVENT PORTAL.

Der var hele 250 deltagere da AMOK Metr-O orientering passerede Christianshavn første gang i foråret 2019 (billedet). I 2020 måtte vi skubbe løbet til august måned, men i 2022 regner vi med at være tilbage til maj måned. (Foto: Ernst Poulsen).

For alle løbene gælder det, at vi kan blive tvunget til at foretage ændringer, især hvis Corona-situationen ændrer sig. Vi anbefaler, at du følger AMOK på Facebook, så vi kan holde dig opdateret.