Guide: Lær at læse postbeskrivelser

Til både træningsløb og større løb vil din bane næsten altid være forsynet med postbeskrivelser, der er skrevet med internationale symboler. Her får du overblik over de vigtigste.

For at ensrette sporten, har man besluttet at lave et fælles sæt symboler for postbeskrivelser. Det har den store fordel, at klubberne benytter de samme måder at beskrive placeringen på og især, at man kan løbe orienteringsløb i hele verden uden at vide at “l’angolo più interno della siepe” betyder “hæk, inderste hjørne”.

Udfordringen er så, at du skal lære en håndfuld symboler. Et omvendt blødt “U” betyder “slugt” og at en skråt-tegnet radiator skal symbolisere vandet i en grøft. Det meste af det er ret logisk opbygget.

Det vigtigste: kontrolnummeret

Egentlig er der kun een vigtig oplysning på postbeskrivelserne, og det er kontrolnummeret. Det bør du som hovedregel tjekke, så du ikke kommer til at klippe naboposten.

Resten bør du egentlig kunne læse ud af kortet. Posten er altid placeret midt i cirklen og altid ved noget, der klart kan defineres, så der ikke bliver tale om en såkaldt “bingo-post”, hvor man skal være heldig.

Postens nummer står i første spalte (A) og i spalten ved siden af (B) står kontrolnummeret.

Postbeskrivelserne har altid 8 spalter. De to første spalter er vigtigst.
Spalte A: Hvilken post er det på banen? Her er det den 4. post.
Spalte B: Hvilke kontrolnummer har posten i skoven? Her skal der stå 142 på poststativet.
(Posten ligger ved den østligste lysning i det sydøstlige hjørne og der er væske ved posten)

Kontrolnummeret står som regel på den pæl der holder skærmen eller på stemplingsenheden.

For at undgå forvirring om hvad der er postnummer og kontrolnummer, så bruger man sjældent tallene fra 1-30 som kontrolnummer. Man plejer også at undgå numre, der kan fejllæses, hvis man kommer fra den forkerte side fx 66/99.

20 signaturer du bør kunne

Hvis kortbilledet er gnidret med en masse detaljer, kan man godt blive i tvivl. Ligger posten i mosen eller ved tætheden lige syd for?

Her skal du læse spalte “C” og især “D”.

Tegnet i spalte “D” fortæller hvad du skal lede efter og tegnet i spalte “C” (foran) giver en præcisering. Fx. “(C)Nordligste (D) Træ” eller “(C) Sydligste (D) grøft).

Derfor bør du lære de vigtigste postbeskrivelsestegn udenad. Det er de oplysninger der står i “D”. Her er 20 af dem, du oftest vil møde.

Download alle de vigtigste

Du kan hente en 4-sidet folder med alle de vigtigste tegn. Den er lige til at printe, så du kan læse op på lektien.

Download: Postbeskrivelser (kort udgave)

Og lad os lige prøve om vi kan klare en opgave fra den virkelige verden. Her er fire poster fra en H55-bane fra det klassiske “Danish Spring”-løb.

Post 6: Kontrolnr. 116, Høj, nordlige ende.
Post 7: Kontrolnr. 57, Tæthed, sydligste spids, væskepost.
Post 8: Kontrolnr. 76, Udløber.
Post 9: Kontrolnr. 59, Nordligste punkthøj – på den vestlige side.

Som du kan læse, dukkede der et par nye symboler op – fx det ternede symbol – der betyder “tæthed” og koppen der viser, at man kan få væske. Men du ville kunne forstå det meste.

Du vil også se, at der findes ekstra oplysninger, så man kan læse, at post 6 ligger i den nordlige ende af højen og, at der ved post 9 er tale om den nordligste af de to punkthøje.

Bliv ekspert – hent alle reglerne her

Men selv de rutinerede løbere plejer kun at læse alle detaljerne, hvis de har problemer med at finde posten eller hvis de formoder, at posten er svær at lokalisere.

Posterne skal være til at finde alene ud fra kortlæsningen og det kan man støtte med hurtigt at læse hvilken terræntype, man leder efter.

Hvis du vil kunne alle postbeskrivelserne – og gerne vil være helt sikker på, at du forstår udtrykkene, kan du hente DOF’s officielle folder, hvor alle beskrivelsestyper er med. Især den sidste del af folderen er brugbar, fordi du her får tegninger, der viser, hvordan tingene kunne se ud i terrænet.

Download: Postbeskrivelser (detaljeret forklaring)