Kontakt AMOK

Officiel mailadresse 
info@amagerok.dk

Formand
Rolf Andersen
Emmerich Alle 43, 2791 Dragør
Mail: rolf@andersen-amager.dk 
Tlf: 30 25 74 92

Bank
Arbejdernes Landsbank
Reg: 5325 – Konto: 0247612

CVR
34174865 

 
Vedtægter, strategi, bestyrelsesreferater


Data og privatliv


Indmeldelse og kontingent

Ved indmeldelse i Amager Orienteringsklub bliver man samtidig medlem af Dansk Orienteringsforbund.

Ved indmeldelse betales:

  • Indmeldelsesgebyr på 50 kr. (engangsbeløb)
  • Kontingent for indeværende termin (opkrævning sker 1. januar og 1. juli)
  • Indmeldelsesgebyr og kontingent opkræves over O-service, som du får adgang til ved indmeldelsen.

Pengene kan indbetales til O-service på to måder:

  • til klubbens bankkonto: Reg: 5325 Konto: 0247612
  • til klubbens Mobile Pay: 96955 (“O-service Konto Amager Orienteringsklub”)

Kontingenter fremgår af nedenstående tabel

Medlemskontingent årligt hver 1. januar årligt hver 1. juli
1. person der er eller fylder 21 år i kontingentåret 275 kr. 275 kr.
2. person der er eller fylder 21 år i kontingentåret på samme adresse 175 kr. 175 kr.
Studerende 175 kr. 175 kr.
Ynglinge der er eller fylder 15 år i kontingentåret 150 kr. 150 kr.
Hjemmeboende der er yngre end eller fylder 14 år i kontingentåret 25 kr. 25 kr.
Hjemmeboende der er yngre end 8 år i hele kontingentåret 0 kr. 0 kr.
Passivt medlem 50 kr. 50 kr.