Klubbens mål

Amager OK vil under mottoet ”Find vej til livet” bringe børn, unge og voksne ud i naturen til en udviklende oplevelse via motion, socialt samvær og fokuseret opgaveløsning.

Dette mål søges nået over tre faser:

  1. Udvikle de nødvendige kompetencer blandt alle klubbens medlemmer.
  2. Aktivt rekruttere nye medlemmer.
  3. Samarbejde om orienteringsaktiviteter med skoler og lignende