Sådan læser du et orienteringskort

Det man først lægger mærke til ved orienteringsløb er de specielle kort, som er mere detaljerede end andre kort.

Man behøver ikke kunne signaturforklaringen udenad, men det kan godt betale sig at lære de vigtigste principper, så dem får du her.

Kortudsnit fra Kongelunden, der udgør det største sammenhængende skovområde på Amager. Skoven er kendt for at være ret tæt især i efteråret. Kortet er i størrelsesforhold 1:10.000. (Korttegning: Rolf Andersen, AMOK)

Sprintkort (1:4.000
Når vi løber i byområder, løber vi ofte på “sprintkort” i størrelsesforhold 1:4.000. Det betyder, at 1 cm på kortet er 40 meter i byterrænet. (Der gælder en særlig norm for sprintkort, som du kan downloade i pdf her)

I byområderne er det bygninger og veje, der er de store holdepunkter, men kortene er super-detaljerede og viser også hegn, hække og enkeltstående træer.

Det er vigtigt som ny løber at være opmærksom på, at man ikke må krydse haver/blomsterbede (olivengrøn signatur) samt impassable hegn, mure samt hække og tæt bevoksede områder. Der kan også være lille-skraverede områder som er forbudte – fx. byggepladser, vejarbejder, etc.


Skovkort (1:10.000)
Når vi løber i skovområder er de fleste kort tegnet i størrelsesforholdet 1:10.000. Det betyder, at 1 cm på kortet er 100 meter i skoven.

I skovene er det stierne, der udgør de store holdepunkter, men du finder også grøfter, moser og bevoksningsgrænser mellem forskellige skovtyper. Noget af det lidt svære er at læse højdekurverne.


Signaturforklaringer
Det mest overraskende for nye løbere er, at både de hvide og grønne farver viser skovområder. De hvide er de områder som er nemme at løbe igennem mens de grønne viser de områder som er sværere at passere. Desto mørkere – desto mere tid tager det at komme på tværs.

Ellers er grundprincipperne nemme:
Sort: Menneskeskabte (og hårde) ting: Veje, stier, bygninger og sten.

Hvidt: Skov der er let at løbe gennem.
Grønt: Skov med langsom gennemløbelighed (mørkt er sværest at løbe i)

Gult: Lysåbne områder: Lysninger, mv.

Blå: Alt med vand: Søer, moser, grøfter. Bemærk at impassable moser virkeligt ikke skal passeres.

Brun: Alt med terrænformer: Højdekurver, huller, skrænter.


Signaturer for skov-kort
Signaturene nedenfor er de ny-justerede signaturforklaringer fra det Internationale Orienterings Forbund. Derfor er der mindre detaljer som er anderledes på kortet over Kongelunden overfor).

Sprintkort har nogle lidt anderledes symboler (fx. for hække og trapper), men grundprincipperne er de samme.

På hele denne liste er det nok at kunne signaturen “sten” og “nøgen sandflade” (strand). Først hvis du tager til Sverige eller Bornholm bliver det aktuelt at have styr på klippeskrænterne.
Den hvide farve er “grundfarven”, der viser åben skov, som det er nemt at løbe gennem. Bemærk, at det som regel vil være forbudt at løbe på de dyrkede områder.
Vand-symbolerne er ret nemme at forstå, men husk at “impassable” moser ikke er noget man normalt lige løber gennem. I den anden ende af skalaen kan “lille grøft” godt være ret utydelig.
Det er godt at kunne læse højdekurver, når man skal på tværs af terrænet, men for begyndere er det også noget af det vanskelige at mestre.
Og til sidst: På orienteringskort tegnes selve banen med lille farve. Du skal bare kunne de fire-fem vigtigste: Start = trekant. Post = cirkel. Dobbelt-cirkel er mål. Hvis man krydser “forbudte områder” eller løber ad en forbudt rute, vil man som regel blive diskvalificeret.