Intro: Sådan læser du et orienteringskort

Der er tre basale ting du skal have styr på, når du skal læse et kort: Nordvending, signaturerne og størrelsesforhold. Men alle kan lære at læse et kort og med lidt øvelse, bliver man hurtigt god til det.


Vi hører sætningen ret ofte fra nye løbere: “Jeg er ikke god til at læse kort.”

Og måske har du ikke meget erfaring med at læse kort, og måske har du bare ladet gps’en guide dig i bilen. Men i AMOK er vi vant til at oplære nye medlemmer, og derfor ved vi, at det blot er nogle få ting du skal mestre.

Det handler ofte om at tage den med ro, få vendt kortet rigtigt – og først løbe videre, når du ved hvor du er. Det hjælper vi dig med.

For børn fra 6-10 år er det lidt sværere at lære det abstraktionsniveau, som det kræver at læse et kort. Men de skal blot have lidt mere instruktion fra en voksen, så vi anbefaler forældre, at de løber turen sammen med deres børn de første par gange.

Børn under 10-12 år skal tit have lidt hjælp, så vi anbefaler at du løber sammen med din søn eller datter de første gange.

Nordvending / retvending

Det første du skal sørge for, er at vende kortet rigtigt, så det passer med terrænet rundt om dig. Vi kalder det at “retvende” eller “nordvende” kortet.

Det er lidt abstrakt at forklare på skrift, men drejer sig blot om en lille drejning af kortet, så alt falder i hak.

Vi løber i øvrigt altid med kortet retvendt/nordvendt, så hvis vi skifter retning, så vender vi hele tiden kortet, så det passer med terrænet rundt om os.

Når du holder kortet fladt foran dig, så skal det blot passe, så de ting der er til højre på kortet også er på din højre side og de ting der er til venstre på kortet skal være på din venstre side.

De ting der er bag ved dig, skal være ind mod kroppen og den post du skal hen til, skal være fremad på kortet.

Vi løber i øvrigt altid med kortet retvendt/nordvendt, så hvis vi skifter retning, så vender vi hele tiden kortet, så det passer med terrænet rundt om os.

Størrelsesforhold: Sprintkort og Skovkort

For at have en fornemmelse af afstandene på kortet skal du altid tjekke størrelsesforholdet som det første. Vi løber næsten altid på kort der er 1:4.000 i byerne eller 1:10.000 i skovene.

1:4.000 betyder at 1 cm på kortet er 4.000 centimeter i terrænet. Omregnet til lidt mere overskuelige tal betyder det at:
1 mm på kortet = 4 meter i terrænet
1 cm på kortet = 40 meter i terrænet

1:10.000 betyder at 1 cm på kortet er 10.000 centimeter i terrænet. Oregnet til lidt mere overskuelige tal betyder det at:
1 mm på kortet = 10 meter i skoven
1 cm på kortet = 100 meter i skoven

Du kan godt møde andre størrelsesforhold, fx. skovkort på 1:7500 eller 1:15.000, men størrelsesforholdet vil altid være trykt på kortet.

Sprintkort i 1:4.000: Overblik over alle detaljer

Sprintkortene er altid tegnet i 1:4.000 og benyttes mest til orienteringsløb i byområder og parker. De er superdetaljerede og medtager hække, hegn, enkeltstående træer, trapper, halvtage, etc. Her er et lille udsnit fra AMOK’s kort over DR-Byen.

DR-Byen, 1:4.000, Korttegner: Arnau Ormella.

Sort/grå: Bygninger og halvtage.
Brun: Asfalt/grus – evt højdekurver.
Gul: Åbne områder med græs eller spredt bevoksning.
Mørkegrøn: Tætte områder (forbudt at løbe i)
Olivengrøn: Haver eller private områder (Forbudt at løbe i)

Vi beskriver signaturforklaringerne i detaljer lidt længere nede, men start med at følge en af vore løbere, der tager en tur rundt i Østre Anlæg – og se om du kan følge med på kortet, mens han bevæger sig gennem byen. Forstør gerne visningen til fuldskærmsvisning så du bedre kan se detaljerne.

-> Hent A5-folder med sprintkort-normen her (pdf).

Skovkort i 1:10.000: Fokus på fremkommelighed

1:10.000-kort tegnes mest over skovområder. De er stadig superdetaljerede, men i stedet for de by-mæssige signaturer er der fokus på stier, højdekurver og så kan man se, hvor “tæt” skoven er og dermed regne ud, hvor der er nemmest at løbe igennem.

Nedenfor ser du et eksempel fra Kongelunden, hvor der i nogle områder er meget tæt bevoksning og et fint-masket netværk af grøfter. Desto mørkere den grønne farve er, desto sværere er det at løbe gennem området.

Kongelunden, 1:10.000, Korttegner Rolf Andersen
– De grønne nuancer viser hvor let eller svært det er at løbe gennem et område.
– Gule områder er lysåbne områder som lysninger og enge.
– Brune farver viser højdekurver, diger og punkthøje.
– Blåt viser søer, moser og grøfter.

Skovkort har meget mere fokus på at vise skovens gennemløbelighed, højdekurver, grøfter/moser og det store stibillede.

For begyndere er det især vigtigt at kende de fire signaturer for skov. Desto “grønnere” farve – desto mere kan det betale sig at løbe udenom – både fordi det bliver langsommere, men også fordi det bliver sværere at finde vej og holde en retning gennem et svært gennemløbeligt område.

– Let gennemløbeligt (hvid).
– Langsom gennemløbeligt (lysegrøn).
– Svært gennemløbeligt (mellemgrøn)
– Svært gennemtrængeligt (mørkegrøn)

Højdekurver anses for at være noget af det, der er sværest at læse på et kort fordi kurvebilledet ofte er abstrakt at se på.

Heldigvis er der ikke mange højdekurver på Amager – for at sige det mildt. Men kommer man bare lidt uden for København, skal man til at øve sig i at læse højdekurverne og fx. skelne slugter fra udløbere og høje fra lavninger.

-> Hent A5-folder med skovkort-normen her (pdf)


De steder du ikke må løbe

På orienteringskort er det ret tydeligt, hvilke områder og ting du ikke må passere:

  • Haver/blomsterbede: Olivengrøn signatur
  • Forbudte områder som byggepladser: Skraveret med rødt/violet
  • Hække (Alle mørkegrønne streger eller områder)
  • Impassable hegn: Sort streg med to skrå tværstreger.
  • Impassable mure: Sort streg (tyk)

Reglerne gælder både for, at alle skal være lige i konkurrencen men selvfølgelig især for, at orienteringsløbere ikke skal blive upopulære ved at løbe gennem folks haver, over hegn eller skabe huller i hække, etc.

Du får et komplet overblik i artiklen “Her er de ting du ikke må passere.”

Du kan også få overblikket i artiklen “Guide: Sådan får du styr på alle signaturerne“, men husk, at du slet ikke behøver kende alle signaturerne for at løbe orienteringsløb. Det er nok at kende de 10 vigtigste.