Guide: Sådan laver du para-sprintorientering

Amager Orienteringsløb har et par år i træk udvidet vores AMOK Metr-O Cup med parasprint-baner, der er målrettet kørestolsbrugere. I denne artikel opsummerer vi det vi har lært – så andre kan kopiere ideen og arbejde videre med muligheden.

Sværhedsgrad

Første gang vi lavede parasprint-baner kombinerede vi dem med familiebanerne, som jo skulle kunne passeres med en barnevogn. Vi tænkte, at banen så ville være egnet for alle på hjul.

Men banerne blev alt for lette og simple. Orienteringsløb i byerne er sjældent sværere end, at man bare kan give kørestolsbrugerne baner, der er lige så svære som de almindelige baner.

Der skal gerne være flere oplagte vejvalg og posterne må gerne være gemt bag hække og hegn – så længe det er muligt at komme frem til dem i kørestol.

Når du først begynder at se byen med kørestolsbrugerens øjne, så opdager du først, hvor mange forhindringer der er.

Men de mange trapper, bakker og kanter kan også bruges som forhindringer, som deltagerne skal navigere forbi – på samme måde som alm. o-løbere skal finde veje rundt om hække og hegn. Når du har lavet et par parasprint-baner, så begynder du sikkert at se nye muligheder for gode delstræk.

Hvilke forhindringer skal du holde øje med

Byorienteringsløb er på den ene side langt nemmere at gå til for kørestolsbrugere end orienteringsløb i skoven. Selv en velfriseret skov er tæt på umulig at passere i kørestol, hvor man kun kan køre på stier med fast underlag.

Byerne er et langt bedre udgangspunkt, men der er en masse små forhindringer, som desværre gør det svært for kørestolsbrugerne at komme rundt. Nogle af dem skal vi helt undgå, mens andre blot er en del af det at finde rundt i byen.

Trapper: Kørestolsbrugere kan naturligvis ikke passere trapper. Men de kan ofte godt passere en lav kantsten og hvis der er et alternativ til trapperne, så kan det blot være en del af udfordringen af finde det alternativ.

Du kan godt sætte poster ved foden af trapper, men undgå at de skal række ud efter posten. Der er ikke noget så ubehageligt som tanken om at falde ned af en trappeskakt.

Høje kanter: Byen er fyldt med små kanter eller korte stigninger, som vi andre ikke lægger mærke til. Er de højere end 10 cm bliver det svært at passere i en køretol.

Løst underlag: Alle former for løst sand er stort set umulige at passere. Det samme gælder åben muldjord, hvor man tit vil synke i. Her kan vejret få betydning, fordi

Skrænter: Kørestolsbrugere har svært ved at passere stejle stigninger. Det er svært at sætte præcise tal på stigningen, men hvis du rådfører dig med en kørestolsbruger, så finder du hurtigt niveauet. Hvis deltagerne har en hjælper med, eller hvis I stiller hjælpere til rådighed, kan deltagerne klare en del mere end hvis de er på egen hånd.

Kombinerede udfordringer: Mange kørestolsbrugere kan godt køre et kortere stykke over græsplæner og også klare små stigninger. Men hvis man kombinerer de to, så bliver det tit meget tungt eller umuligt at passere.

Vi sætter tit poster, så de står lidt væk fra stien. Men husk at kørestolsbrugerne ikke lige kan sætte et par hjul ud i løs jord eller ud over en skrænt. De skal kunne køre helt op til posten.

Smalle passager: En kørestol er lidt bredere end dine skuldre, så det er den bredde du skal kigge efter.

En lidt speciel variant er, at vi tit placerer poster på p-pladser. Men hvis der kommer en bil og parkerer, kan man ikke komme til posten i en kørestol. Placer posten så den ikke kan blive blokeret af parkerede biler og cykler.

Eksempler på parasprint-baner

AMOK har haft para-sprintorienteringsbaner til ca. 10 løb fordelt hen over de sidste 2-3 år. Her er nogle eksempler:

AMOK Metr-O Cup 2023 – Frederiksberg – Parasprintbane

AMOK Metr-O Cup 2023 – Christianshavn – Parasprintbane

Para-sprintbanerne vil ofte ligne en normal sprintbane – som her på Christianshavn. Øst for post 2 er der dog markeret nogle få spærringer, fordi de opsatte hegn ved vejarbejdet var sat, så det var for smalt eller farligt for kørestolsbrugere at passere. Derfor blev det markeret, at man ikke kunne passere.

Kørestolsbrugere er forskellige

Der er stor forskel på, hvor stærke kørestolsbrugere er og hvilken type af kørestol de kommer i.

Nogle kører selv og har ekstremt gode armkræfter. De har vænnet sig til at kæmpe sig igennem byen og kan være ret veltrænede. Andre kommer i en el-kørestol eller skal have hjælp til at komme frem.

Vores erfaring er, at deltagerne ofte vil have en hjælper eller en ægtefælle med, som kan hjælpe dem over kanter eller række ud efter poster. Men tag gerne kontakt med deltagerne, så begge parter ved, hvad I skal forvente.

Særligt udstyr

Kørestolsbrugere kan gennemføre parasprint-baner uden særligt udstyr, men nogle af dem bruger begge hænder til at drive stolen fremad, så er det rart at have en kortholder.

I AMOK har vi købt et par forskellige kort-holdertyper fra Nordenmark til hhv. Ski-Orientering og MTB-Orientering. De fungerer fint til para-orientering.

Tag kontakt til AMOKs formand, hvis du gerne vil låne udstyret.

Forventningsafstemning

Det vigtigste er at holde god kontakt til deltagerne. Send dem en personlig mail og giv en terræn/rute-beskrivelse. Vil der være kantsten, brosten eller bakker?

Hvis du er i tvivl om en post er fornuftig, så del gerne dine overvejelser med en af de kommende deltagere. Hvis I har en deltager der har været med bare en enkelt gang, så kan vedkommende tit give et hurtigt bud på om en postplacering er fornuftig eller ej.

Service information

Det er en god hjælp for kørestolsbrugerne, hvis du inkluderer oplysninger om nærmeste:
– Handicap p-plads
– Handicap toilet

Markedsføring

Kørestolsbrugerne kommer ikke til jeres løb, blot fordi I tilføjer en “parasprint-bane” til indbydelsen.

Tag kontakt til en lokal para-idrætsforening og høre om de vil være interesseret i at deltage, hvis I tilbyder en parasprint-orientingsbane. Hvis der er en insider i deres forening, så vil det ofte have stor betydning for at tiltrække flere deltagere.

Benyt gerne fotos eller video af kørestolsbrugere, når I markedsfører løbet.

Et supplement til Præcisions Orientering

Erfarne orienteringsløbere vil vide, at der allerede findes en form for orienteringsløb, der er tilpasset kørestolsbrugere: Præcisions Orientering – også kendt som Præ-O.

Her er der tale om baner, hvor kørestolsbrugere og alm. løbere kan deltage på lige fod, fordi udfordringen er at lave hurtige og meget præcise bedømmelser af poster ude i terrænet.

Den udgave af parasprint-orientering vi har lavet er blot et supplement til Præcisions Orientering. Vi håber begge dele fortsat vil blive udbudt.

Kontakt

Hvis du vil vide mere, så kontakt os gerne:
Ernst Poulsen
Mail: ernst.poulsen@gmail.com
Mobil: 53 53 73 74