Indmeldelse i AMOK – Amager Orienteringsklub

Når du melder dig ind:

 • Kan du gratis deltage i alle AMOK’s træningsløb og AMOK Metr-O Cup.
 • Organiserer klubben fælleskørsel for dig til større orienteringsløb.
  (Du betaler dog stadig kilometerpenge til chaufføren)
 • Kan du deltage i interne arrangementer som Klubmesterskab, Juleløb, Nytårskuren, Skt. Hans-løb og den årlige klubtur til Bornholm.

Når du melder dig ind i AMOK – Amager Orienteringsklub bliver du samtidigt medlem af Dansk Orienterings-Forbund, og får adgang til deres services:

 • Du får login til www.o-service.dk, og dermed mulighed for at tilmelde dig til alle større orienteringsløb i Danmark inkl. divisionsmatcher, hvor vi kæmper mod andre klubber.

  Du er med til at finansiere disse services som du (og andre) frit kan bruge:

 • Orienteringsløb.dk hvor du får overblik over orienteringsløb i hele Danmark.
 • O-track.dk, hvor du kan uploade dit gps-track, så du kan sammenligne dine vejvalg med andre løberes.
 • O-result.dk, hvor du finder resultater fra alle større løb.
 • Findveji.dk, hvor du finde hundredvis af kort med faste poster du frit kan bruge.
 • Orientering Online – Dansk Orienterings-Forbunds medlemsblad.

Udfyld venligst følgende indmeldelsesblanket. Betaling vil blive opkrævet snarest herefter.

Se kontingentpriser nederst på denne side. Bemærk, at du kun betaler for de måneder, hvor du reelt er medlem. Melder du dig fx. ind 1. oktober betaler du kun for årets sidste tre måneder.

Dit fulde navn (skal udfyldes)

Fødselsdato (skal udfyldes)

Adresse (skal udfyldes)

Postnummer (skal udfyldes)

By (skal udfyldes)

Dit mobil nummer (skal udfyldes)

Din e-mail (skal udfyldes)

Evt. kommentar til indmeldelse

Ved indmeldelse betales:

 • Indmeldelsesgebyr på 50 kr. (engangsbeløb)
 • Kontingent for indeværende termin
  (opkrævning sker 1. januar og 1. juli)
 • Indmeldelsesgebyr og kontingent opkræves over O-service, som du får adgang til ved indmeldelsen.

Pengene kan indbetales til O-service på to måder:

 • til klubbens bankkonto: Reg: 5325 Konto: 0247612
 • til klubbens Mobile Pay: 96955
  (“O-service Konto Amager Orienteringsklub”)

Kontingenter fremgår af nedenstående tabel

Medlemskontingent årligt hver 1. januar årligt hver 1. juli
1. person der er eller fylder 21 år i kontingentåret 275 kr. 275 kr.
2. person der er eller fylder 21 år i kontingentåret på samme adresse 175 kr. 175 kr.
Studerende 175 kr. 175 kr.
Ynglinge der er eller fylder 15 år i kontingentåret 150 kr. 150 kr.
Hjemmeboende der er yngre end eller fylder 14 år i kontingentåret 25 kr. 25 kr.
Hjemmeboende der er yngre end 8 år i hele kontingentåret 0 kr. 0 kr.
Passivt medlem 50 kr. 50 kr.