Kongelundskroen

I 1921 blev skoven åbnet for offentligheden, som hidtil kun havde haft tilladelse til at færdes på hovedvejene. Det bragte nye tider, men Kongelunden blev aldrig et udflugtsmål på linje med f.eks. Dyrehaven. Beboerne på Amager har dog gradvist taget den til sig. I begyndelsen var den et yndet mål for cyklister, eller også kom søndagsturisterne med turistbilen, der afgik fra Sundbyvester Plads og havde endestation ved Rågård i Ullerup. Allerede i 1922 blev trafikforholdene forbedret, idet den snorlige Kongelundsvej blev anlagt og Amagerbanen åbnede en rutebillinje, der gik over Tømmerup og Ullerup. Endelig hjalp det på publikumsinteressen, da vejen gennem skoven – Skovvej – i 1931 blev åbnet for almindelig kørsel og i 1937 blev udvidet og forbundet med vejnettet på fælleden, som i disse år blev overtaget af St. Magleby kommune og sat i stand.

Et besøg i Kongelunden betød for mange gæster også et besøg på traktørstedet Kongelundskroen, der lå ved den nuværende parkeringsplads midt i skoven. Her var der på sommersøndage et broget folkeliv i haven, på danseestraden og ved keglebanen. Huset var opført som bolig for opsynsmanden allerede i perioden 1819-1820. Kroen blev etableret af den første opsynsmand, videreført af hans slægt i flere generationer og derefter af skiftende bestyrere. Den havde sin sidste sæson i 1950 og bygningerne blev nedrevet i 1952, da deres tilstand efterhånden lod meget tilbage at ønske. Der blev ikke fra skovvæsenets side taget initiativ til at bygge en ny kro, men der var stadig beværtning i forbindelse med skoven. Ved stranden syd for Kongelunden havde der siden midten af 1930’erne været drevet restauration, først under navnet “Sydvestpynten” og fra 1969 med navnet “Kongelundskroen”.