Collinshøj

Jonas Collin var ophavsmand til Kongelunden. Da der var stor mangel på brænde og gavntræ på Amager og faktisk overalt i Danmark, overtalte han i 1818 beboerne i St. Magleby til at få plantet skov på deres fælles græsningsareal. Den oprindelige skov på Amager var for længst blevet fældet for at skaffe brænde, gavntræ og landbrugsjord. De sidste skovrester blev hærget og afbrændt under Svenskekrigene (1657-60).

Denne høj er ikke en gravhøj, men en opgravet høj som tidligt indgik i et haveanlæg og siden opkaldt uofficielt efter Jonas Collin.