Collinstenen

Amager fik sin første skov i 1818, Kongelunden. Det skete på initiativ af H.C. Andersens velgører og støtte, gehejmeråd Jonas Collin.

Jonas Collin var bl.a. præsident for Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskab og i 3 omgange direktør for det kongelige teater.

Ved stenen blikkenslagermester Mariboe: Stenen som er 3 alen 6' høj bærer følgende i granitten indhuggede inskription: ”FVI CIX Kongelunden anlagdes 1818 - 1845 med kongens bifald og støtte af Jonas Collin som præsident i det kongelige Landhusholdningsselskab. Kongen lod rejse denne sten 1898”.

Ved stenen blikkenslagermester Mariboe: Stenen som er 3 alen 6′ høj bærer følgende i granitten indhuggede inskription: ”FVI CIX Kongelunden anlagdes 1818 – 1845 med kongens bifald og støtte af Jonas Collin som præsident i det kongelige Landhusholdningsselskab. Kongen lod rejse denne sten 1898”.

I 1818 fik Jonas Collin overtalt Store Maglebys beboere til at anlægge skov på deres daværende græsningsareal. Collins Høj og Collins Sten i Kongelunden er således navngivet efter ham. Før bønderne kunne nå at få gavn af træerne, blev skoven i 1845 købt af Christian VIII.

Kongens jægermester indrettede et fasaneri, der årligt leverede op til flere hundrede fasaner til den kongelige husholdning. I dag er Kongelunden statsskov.

CollinstenenII